Hệ thống liên lạc nội bộ không dây intercom

595/16 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0785 873 838

Email: tringuyen110993@gmail.com

Giỏ hàng (0) sản phẩm

Hệ thống liên lạc nội bộ không dây intercom

Bộ intercom Hollyland Solidcom C1-6S Full-Duplex (Dành cho 6 người)

32.990.000đ 34.000.000đ -3%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống liên lạc nội bộ không dây song công Vaxis Litecomm V1-6S

45.475.000đ 47.000.000đ -3%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống liên lạc nội bộ không dây song công Vaxis Litecomm V1-4S

29.725.000đ 31.000.000đ -4%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Tai nghe Vaxis Air

1.725.000đ 2.000.000đ -14%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Bộ điều khiển máy chủ Vaxis Litecomm V1 Host/Guest

6.975.000đ 7.600.000đ -8%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống liên lạc nội bộ không dây song công Vaxis Litecomm V1-2S

13.990.000đ 17.200.000đ -19%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hollyland Solidcom C1 Master Headset

6.700.000đ 6.830.000đ -2%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hollyland Solidcom C1 Remote Headset

5.900.000đ 6.350.000đ -7%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Trạm liên lạc nội bộ WiTalk HUB Mini

Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống liên lạc nội bộ WiTalk WT9D

44.200.000đ 46.700.000đ -5%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Tai nghe liên lạc nội bộ WiTalk WT7S

27.300.000đ 28.750.000đ -5%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Tai nghe liên lạc nội bộ Saramonic Witalk WT5S

16.900.000đ 17.800.000đ -5%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Tai nghe intercom WiTalk WT3D

14.300.000đ 16.220.000đ -12%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Tai nghe bộ đàm WiTalk WT6S

24.050.000đ 25.400.000đ -5%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống tai nghe liên lạc nội bộ WiTalk WT8D

39.650.000đ 40.900.000đ -3%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống tai nghe liên lạc nội bộ WiTalk WT6D

30.550.000đ 32.100.000đ -5%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống tai nghe bộ đàm WiTalk WT4S

15.210.000đ 16.300.000đ -7%

Thêm vào giỏ hàng [+]

Hệ thống tai nghe bộ đàm WiTalk WT4D

20.410.000đ 22.100.000đ -8%

Thêm vào giỏ hàng [+]

0
zalo
Hotline